მოგესალმებით

თანამედროვე განათლების აკადემია 2015 წელს დაარსდა და ახორციელებს ზოგადსაგანმანათლებლო და სკოლამდელი აღზრდის პროგრამებს. აკადემიაში შექმნილია  უსაფრთხო, მამოტივირებელი, თანამედროვე სტანდარტებზე ორიენტირებული სასწავლო-სააღმზრდელო გარემო. ჩვენი პრიორიტეტია მოსწავლის ფიზიკური, ემოციური, კოგნიტური და სოციალური უნარების განვითარება. თანამედროვე განათლების აკადემიის დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეები სწავლობენ ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ ყველა საგანს.

 

თანამედროვე განათლების აკადემია, აკადემიის საჭიროებისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით, ირჩევს ეროვნული სასწავლო გეგმით შემოთავაზებულ საათობრივი ბადის III მოდელს. აღნიშნული მოდელი ეროვნული სასწავლო გეგმის შედეგების მიღწევის უზრუნველყოფასთან ერთად, ახორციელებს აკადემიის მისიით და სტრატეგიული განვითარების გრძელვადიანი გეგმით განსაზღვრულ მიზნებსა და ამოცანებს, რომლებიც უკავშირდება პლურილინგვური განათლების მიცემას მოსწავლეებისათვის და მათში წიგნიერების (მათ შორის, რაოდენობრივი) განვითარებას.

logo.png
NCEQE_Logo.jpg
d10e11b2f937.jpg
Ministry_of_Eduaction_of_Georgia_logo.pn
image1.jpg
logomin_geo.png
შეაჩერე ძალადობა.jpg
1510744935903340.jpg
el.ge.jpg
90606423_814172952427699_912436495755352
14364793_1582050268757477_42164095517505
  • Facebook
  • YouTube

© თანამედროვე განათლების აკადემია 2020 

დაგვიკავშირდით

მისამართი

ი.ჭავჭავაძის #37

თბილისი 0179

საქართველო