დირექტორი

დავით მალაზონია

დავით მალაზონია
ხელმოწერა.png

ძვირფასო მოსწავლეებო, საბავშვო ბაღის აღსაზრდელებო, მშობლებო და კოლეგებო.

თანამედროვე განათლების აკადემიამ მისი არსებობის მოკლე დროში შეძლო ღირსეული ადგილის დამკვიდრება საქართველოს საკმაოდ კონკურენტულ ზოგად და სკოლამდელ საგანმანათლებლო სისტემაში. ჩვენს საერთო წარმატებას განაპირობებს ისეთი მნიშვნელოვანი ფაქტორები როგორებიცაა:

       

-უსაფრთხო და ინკლუზიური გარემო.

-კვალიფიციური და მზრუნველი პედაგოგები,

-გამართული ინფრასტრუქტურა

-მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესი.

 

სწორედ მიღწეული წარმატებები გვავალდებულებს ვიფიქროთ სიახლეების დანერგვაზე, რაც კიდევ უფრო დინამიურს გახდის აკადემიის ცხოვრებას, უზრუნველყოფს სწავლების მაღალ ხარისხს და მის მუდმივ გაუმჯობესებას, მოსწავლეთა მაღალ მოტივაციას და მშობელთა კმაყოფილებას, გაზრდის აკადემიისადმი ნდობას და მის ცნობადობას.

ადმინისტრაცია

ქართული ენა და ლიტერატურა

დაწყებითი I-IV კლასი

სპორტი და ესთეტიკური აღზრდა

საზოგადოებრივი მეცნიერებები

უცხო ენები

მათემატიკის, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების და ტექნოლოგიების კათედრა.

დამრიგებლის ასისტენტები

 
 
 
 
 
 
 
 
 

სკოლამდელი აღზრდა