top of page

შენი კლუბი

აკადემიაში ფუნქციონირებს შემეცნებით-განმავითარებელი ხასიათის მრავალფეროვანი კლუბები, რომელთა მიზანია მოსწავლის ფიზიკური და გონებრივი განვითარების ხელშეწყობა, შემოქმედებითი, ანალიტიკური, კრიტიკული აზროვნების, სოციალური უნარების განვითარება და წახალისება. კლუბების საქმიანობა ხელს უწყობს 21-ე საუკუნისათვის საჭირო უნარების განვითარებას მოსწავლეებში, მათი ინტერესებისა და შესაძლებლობების გამოვლენასა და რეალიზებას
 
Art.png

ხელოვნების ამბები

ხელმძღვანელი-ნინო იოვაშვილი

კლუბის მიზანი და არსი არის: მოსწავლეები გაეცნონ მსოფლიო მხატვრობას, შეისწავლონ სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების დარგები,ხელოვნების ისტორია, კოსტუმების ისტორია. გამოხატონ თავიანთი შეხედულება და შთაბეჭდილება ფერებით, შექმნან მათთვის სასურველი და საინტერესო ნივთები.

Untitled-1.jpg

პროგრამირება

ექსპლორიუმი

რა არის ექსლორიუმი? ექსპლორიუმი თანამედროვე ტექნოლოგიების სასკოლო ლაბორატორიაა, რომლის მიზანიცაა, დაეხმაროს მოსწავლეს თანამედროვე ტექნოლოგიების შესწავლაში, მომავალი პროფესიის შერჩევაში და შემოქმედებით განვითარებში. ექპლორიუმის კურსები განსაზღვრულია როგორც დაწყებითი, ასევე უფროსი კლასის ასაკისთვის

debate.png

დისკუსიის ხელოვნება

ხელმძღვანელი-მანანა მაისურაძე

კლუბის მიზანი: მოსწავლეს განუვითაროს სხვისი აზრის მოსმენის, ასევე საკუთარი აზრის გამოხატვისა და დაცვის უნარები. არგუმენტირებული მსჯელობის გზით შეძლოს საკუთარი მოსაზრების დაცვა.

8852.jpg

მე-წიგნიერი

ხელმძღვანელი-მანანა მაისურაძე

კლუბის მიზანი - მოსწავლე შეძლებს  წაკითხულის განხილვას, არგუმენტირებულ მსჯელობას, ტექსტის ანალიზს, ტექსტში მოცემული ფაქტების ერთმანეთთან დაკავშირებას, ძირითადი აზრის წვდომას, მიზეზ- შედეგობრივი კავშირების დადგენას. გაუძლიერდება პოზიტიური დამოკიდებულება კითხვისადმი.

puzzle-head-ideas-concept-icon-vector-vector-id1091201030.jpg

ემოციური ინტელექტი

ხელმძღვანელი-თეონა ბოგველი

კლუბის მიზანია: 1. მოსწავლეებს ჩამოუყალიბოს ჯანსაღი ცნობიერება; 2. შესაბამისი აქტივობების მეშვეობით ასწავლოს, როგორ მართოს საკუთარი თავი და ემოციები; 3. აუმაღლოს სოციალური ცნობიერება; 4. ხელი შეუწყოს ურთიერთობების მართვაში.

dance.png

ცეკვის კლუბი

ხელმძღვანელი-ინგა ყაველაშვილი

ხელი შეეწყოს ცეკვის ხელოვნების პოპულარიზაციას; ცეკვა, როგორც ფიზიკური აქტივობა, ხელს შეუწყობს ჯანსაღი ცხოვრების წესის გამომუშავებას მოსწავლეებში; ცეკვის სისტემატური გაკვეთილები ხელს შეუწყობს სხეულის სწორად ტარებას, დახვეწილ მანერებს; მოსწავლეებში გაზარდოს თავდაჯერებულობა, თვითშეფასება, პასუხისმგებლობა; ცეკვის სისტემატური გაკვეთილები ხელს შეუწყობს სხეულის გამძლეობას, ამტანობას და ამავდროულად, მას უადვილდება სხვა ფიზიკურ დატვირთვებთან დაკავშირებული აქტივობების ათვისება; ჩამოაყალიბოს შემოქმედებით პიროვნებებად;

168111-tra.jpg

მოგზაურთა კლუბი

ხელმძღვანელი-თინათინ ლომსაძე

კლუბის მიზანი - მოსწავლეები იმოგზაურებენ დედამიწის ირგვლივ ვირტუალურად. გაეცნობიან სხვადასხვა ქვეყნის მდებარეობას და საინტერესო ფაქტებს ქვეყნების შესახებ. ძირითადი მიდგომები, მეთოდები, აქტივობები - პრეზენტაციები, ვიდეოების ანალიზი, კითხვა-პასუხი.

istockphoto-502354930-612x612.jpg

სპორტული ტანვარჯიში

ხელმძღვანელი-თიკო რიჟამაძე

კლუბის მიზანი და არსი:  სწორი აღნაგონის ჩამოყალიბება; მოქნილობის გაუმჯობესება; ფიზიკური უნარ-ჩვევების განვითარება, საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის გაუმჯობესება; კოორდინაციის გაუმჯობესება.

citizen-icon-7.jpg

Citizenship

ხელმძღვანელი-მანანა ჭყონია

კლუბის მიზანი :   მოსწავლეები გაიზრებენ და შეიმეცნებენ თუ რას ნიშნავს იყო საზოგადოების წევრი, ისწავლიან როგორ ჩამოყალიბდნენ თავდაჯერებული  ინდივიდები და პასუხისმგებლიანი მოქალაქენი. გაუმჯობესდებათ ენობრივი კომპეტენცია.

ball_soccer_football_sports_games-512.pn

ფეხბურთი

ხელმძღვანელი-თეიმურაზ მჟავანაძე, ლაშა ოსეფაშვილი, ლევან ხელაშვილი

კლუბის მიზანი - კლუბის მიზანია, მოსწავლეებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის წახალისება. ფეხბურთის კლუბის ფარგლებში ისინი აიმაღლებენ ფიზიკურ მონაცემებს, განივითარებენ გუნდური და ინდივიდუალური მუშაობის  უნარებს. კლუბი ხელს შეუწყობს მოსწავლეებს ურთიერთდახმარებით და პასუხისმგებლობის განაწილებით განიმტკიცონ შესაბამისი უნარ-ჩვევები. ფეხბურთის კლუბი დაეხმარება მათ მიღწევის მოთხოვნილების დაკმაყოფილებაში, წაგების ღირსეულად მიღებასა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის, როგორც ფასეულობის, აღქმასა და ცხოვრებაში დანერგვაში.  

horse.png

ჭადრაკი

ხალმძღვანელი-გიორგი გულორდავა

კლუბის მიზანი: ჭადრაკის კლუბში ბავშვებს საშუალება მიეცემათ დაეუფლონ
ჭადრაკის თამაშის პრინციპებს, ჩამოუყალიბდეთ ანალიტიკური აზროვნება,
შეძლონ ინტელექტუალური შესაძლებლობების განვითარება და
გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება.

360_F_223007342_6TqqMjkH99VUW65r3z9QE6hMdPEwGWrC.jpg

მარჯვე ხელები

ხელმძღვანელი-მანანა მაისურაძე

კლუბის მიზანი: მოსწავლეს განუვითაროს სოციალური, შემოქმედებითი და პრეზენტაციის უნარები. ასევე დაგეგმილი აქტივობები ავითარებს ფანტაზიასა და კრეატიულობას. ძირითადი მიდგომები, მეთოდები, აქტივობები: თითოეული მოსწავლე მუშაობს ინდივიდუალურად. ძირითადად გამოყენებული იქნება კეთებით სწავლება და პრეზენტაცია.

s4a-doart-drips28-20200515_v28+-+DO+ART+OVER+FEATHERED+EDGED+DRIPS.png

ხელოვნების თერაპია

ხელმძღვანელი-ელენე თევზაძე

კლუბის მიზანი და არსი – მოსწავლეებმა იმოგზაურონ მხატრულ სამყაროში. თავადაც შექმნან ხელოვნების ნიმუშები, სხავადასხვა მასალით. ასევე ისინი მეორად ნივთებსაც მისცენ სხვადასხვა  დანიშნულებას, შექმნიან საინტერესო ნივთებს, რომელსაც გამოიყენებენ თავადაც და ახლობლებსაც დაასაჩუქრებენ. 

clay-water-jar-pot-icon-silhouette-style-design-vector-29930295_edited.jpg

თიხის სამყარო

ხელმძღვანელი-ელენე თევზაძე

კლუბის მიზანი და არსი – მოსწავლეებმა შეისწავლონ სამყარო სხვა კუთხით. შეჰქმნან პროპორციული, მოცულობითი, წაგრძელებული და დისპროპორციულ თიხის ფიგურები. ამით მათ ჩამოუყალიბდებათ უნარები და სხვადასხვაგვარი ხედვა, რაც მათ თვითგამოხატვის უნარს შეჰმატებს.

robot.png

რობოტიკა

Roco Academuy

რა არის რობოტექნიკა, რობოტიკის არსის გაცნობა. (2-7 კლასი) თანამედროვეობაში რობოტიკის განმარტება და ხედვა თუ რასთან ასოცირდება დღევანდელობაში რობოტექნიკა, რა დატვირთვა და შესაძლებლობები აქვს ყოველდღიურობაში, ჩვენს ცხოვრებაში. o 21საუკუნის პროფესიები და რობოტიკა; (2-7 კლასი) რა როლი აქვს 21 საუკუნეში რობოტექნიკას, როგორ შემოიჭრა ის ჩვენს ყოველდღიურობაში, და რაოდენ სწრაფად ვითარდება ეს მიმართულება, პროფესიები, რომელიც რობოტექნიკის განუყოფელი ნაწილია და ის 21 საუკუნის უნარები რომლის გარეშეც მომავალში ცხოვრება გაძნელდება.

english-literature.jpg

ინგლისური ლიტერატურა

ხელმძღვანელი-მერი კილასონია

კლუბის მიზანია მოსწავლეები გაეცნონ ინგლისურ
ლიტერატურას -წაიკითხონ/მოისმინონ და განიხილონ შესაბამისი მხატვრული ლიტერატურა. კლუბი ხელს შეუწყობს მოსწავლეების ისეთი უნარების განვითარებას, როგორიცაა კრიტიკული, ანალიტიკური და შემოქმედებითი აზროვნება. ასევე, კლუბი დაეხმარება მოსწავლეებს ინგლისური ენის ოთხივე ენობრივი კომპონენტის (კითხვა; მოსმენა; საუბარი; წერა) განვითარებაში.

bottom of page