შიდა საფეხბურთო ტურნირი CEA-ში!თანამედროვე განათლების აკადემია - Contemporary Education Academy CEA-ში დიდ ყურადღებას ვუთმობთ მოსწავლეთა ფიზიკურ აქტივობებში აქტიურ ჩართულობას.

აკადემიაში ხშირად იმართება სხვადასხვა სახის სპორტული შეჯიბრებები, რომლებშიც აკადემიის ყველა კლასი აქტიურად არის ჩართული.

ჩვენ ერთად ვსწავლობთ, ვთამაშობთ, ვერთობით და ვცვლით სამყაროს უკეთესობისკენ.

_______

______

#ჩვენვცვლითსამყაროს #WeChangeTheWorld #თანამედროვეგანათლებისაკადემია #contemporaryeducationacademy #CEA #კერძოსკოლა #ბაღი #Preschool

www.cea.ge