top of page

სტუმრად რუსთავის ისტორიულ მუზეუმში!


თანამედროვე განათლების აკადემია - Contemporary Education Academy CEA-ის მე-7 და მე-8 კლასის მოსწავლეები ესტუმრნენ ქალაქ რუსთავის ისტორიულ მუზეუმს (რუსთავის მუზეუმის მეგობრები) სადაც, მოისმინეს საინტერესო ფაქტები ქალაქ რუსთავის დაარსების შესახებ, გაეცნენ არქეოლოგთა საქმიანობას და თავადაც მოსინჯეს ძალები არქეოლოგიაში.

აკადემიის მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს პროგრამაში "სახალისო არქეოლოგია" , რომლის ფარგლებშიც მათ არქეოლოგიის იმიტირებულ ოთახში აწარმოეს გათხრები, აღმოაჩინეს ისტორიული ნივთები და გაეცნენ მათი აღმოჩენის ისტორიას.

გვსურს, აღნიშნული აქტივობის ორგანიზებისა და მხარდაჭერისთვის მადლობა გადავუხადოთ ისტორიის პედაგოგს ნინო მიმინოშვილს.______________

#ჩვენვცვლითსამყაროს #WeChangeTheWorld #თანამედროვეგანათლებისაკადემია #contemporaryeducationacademy #CEA #კერძოსკოლა #ბაღი #Preschool

www.cea.ge

bottom of page