შპს "თანამედროვე განათლების აკადემიის"

დირექტორს, ბატონ გიორგი ნოზაძეს

განცხადება